TÜM YÖNLERİYLE YARA İYİLEŞMESİ KİTABI/ONLİNE GİRİŞ

1. GİRİŞ 15. FETAL DOKU ONARIMI
2. YAZARLAR , EDİTÖRLERDEN VE ÖNSÖZ 16. TOPİKAL AJANLAR
VE YARA İYİLEŞMESİ
3. YARA İYİLEŞMESİNDE
TARİHSEL GELİŞMELER
17. OKLÜZİF SARGILAR
4. DOKU HARABİYETİNİN NEDENLERİ 18. TIBBİ VE CERRAHİ YÖNLERİYLE
DERİ ÜLSERLERİN DEBRİDMANI
5. YARA İYİLEŞMESİNİN HİSTOPATOLOJİSİ 19. YARA İNFEKSİYONLARI
6. YARA İYİLEŞMESİ VE
BÜYÜME FAKÖRLERİ
20. BACAK ÜLSERLERİ VE
TANI YÖNTEMLERİ
7. YARA İYİLEŞMESİNDE KERATİNOSİT GREFTLERİN ÖNEMİ 21. KRONİK VENÖZ
ÜLSERLERİNİN TEDAVİSİ
8. YARA İYİLEŞMESİNDE ARTİFİSYEL
DERİNİN ÖNEMİ
22. DİABETES MELLİTUS'DA AYAK YARALARI, BAKIMI VE TEDAVİSİ
9. YARA İYİLEŞMESİ VE KOLLAJEN 23. YANIK YARALARININ TEDAVİSİ
10. YARA İYİLEŞMESİ VE HİPERBARİK
OKSİJEN TEDAVİSİ
24. DEKÜBİTÜS ÜLSERLERİ:CERRAHİ TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
11. İYONİZE RADYASYONUN DERİ VE YARA İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ 25. STOMA VE PERİSTOMAL DERİDE GÖRÜLEN DERMATOLOJİK PROBLEMLER
12. LENFÖDEM VE YARA İYİLEŞMESİ 26. KELOİDLER VE
HİPERTROFİK SKARLAR
13. YARA İYİLEŞMESİ VE BESLENME 27. YARA İYİLEŞMESİNDE YENİ UFUKLAR
14. UZAYDA YARA İYİLEŞMESİ 28. YARA BAKIMINDA TEMEL İLKELER