MOLLOSCUM CONTAGİOSUM
(GÖBEKLİ SİĞİL)

Molloscum Contagiosum, pox grubu virüsler tarafından (MCV) deride iyi huylu küçük urcuklar yaparak seyreden bulaşıcı bir hastalıktır.Urcuklara temas eden kişilerin yüzeyel deri tabakalarına yerleşir.Derin doku ve iç organlara ilerlemez.Urcuklar kendi kendilerine 1-2 yıl içerisinde kaybolabilirler.

KLİNİK:

Genellikle MC, deriyle aynı renkte veya pembe, 1mm-0,5cm arasında kubbe şeklinde, ortası hafif çukur parlak kabartılar olarak görülür.Gruplar halinde karın, kasıklar ve yüzde bulunur.Deriden deriye temasla veya kişinin kendi kendine bulaştırmasıyla yayılır.Kolay infekte olur,sıkmaya/patlatmaya çalışmakla etrafına bulaşabilir.Deri içine doğru patlarsa kistleşebilir.Uygun şekilde çıkartıldığında içinden yoğun virüs materyali içeren yumuşak bir nüve çıkar.Bu nüvenin çıkartılması siğilin kaybolmasına neden olur.

BULAŞMA:

Kişiden kişiye temasla bulaşır.Özellikle çocuklarda bulaşma daha kolay olur.Kişinin kendi kendine bulaştırmasıda (otoinokülasyon) mümkündür. Erişkinlerde özellikle etek bölgesinde, cinsel temasla da bulaşması mümkündür. Nadiren, havlu, bornoz gibi ortak kullanılan giysiler ile havuz, küvet, jakuzi gibi ortamlarda da (çocuklarda) bulaşma olabilir.Bulaşmanın özellikle çocuklarda olmasının ana nedeni virüse karşı koyacak bağışıklık yapısının küçüklerde tam olarak gelişmemiş olmasıdır. Göbekli siğil infeksiyonları ayrıca bağışıklık sistemi zayıf olanlarda (organ nakli, kemoterapi alanlar,HIV+’ler, kemikiliği nakli,anemisi olanlar vb.)ve tropikal iklimlerde yaşayanlarda kolay bulaşabildiğinden, daha sık görülür.

TANI:

Klinik olarak ,göbekli parlak siğil taneciklerinin görülmesiyle konulur.

TEDAVİ:

Lezyonlar, 6 ay ila 2 yıllık bir sürede kendiliğinden de iyileşebildiğinden bazı olgularda tedavi gerekmeyebilir.Ancak bağışıklık sistemi zayıf olanlarda uzun süre direnebilirler ve yayılabilirler. Bu nedenle tedavide:

Hastanın bağışıklık sistemi gözden geçirilmeli, sorun varsa düzeltilmelidir.

İnfeksiyon varsa yokedilmeli

Kistleşme varsa lezyon, total olarak eksize edilmeli (çıkartılmalı)dır.

Mevcut siğil ise:

-Küretle anestezi altında çikartılmalı veya

-Kriyoterapi veya

-Koterizasyon veya

-Asitli solüsyonlarla yokedilmeli veya

-İmiquimad %5 kremle yokedilmelidir.

Hastanın etrafında bulaşlı kişiler varsa onlarında tedavi görmesi sağlanmalı

Hastanın, beslenme,istirahatinin tam olması, stressinin kontrol edilmesi sağlanmalıdır.

İnatçı olgularda ve genel durumu ağır olan hastalarda ağızdan ve dıştan ritonavir, cidofovir veya interferon etkili olabilir.

KORUNMA:

Hastalığı taşıyan kişilerle direk temas ve eşyalarıyla (havlu,bornoz) temastan sakınmak.

Taşıyıcı kişilerle cinsel temastan sakınmalı veya önlem alarak temas etmek.

Havuz öncesi ve sonrası duş almak.

KAYNAKLAR:

1. http://www.dermnet.org.nz/dna.molcon.molcon.html

2. Memor O, Tyring SK, Cutaneous Viral İnfections- Journal of American Academy of Dermatology, August,1995, pg.285-286

Dr.Celalettin R. Çelebi
0(312) 207 90 00
0(312) 317 02 85
Email