TÜRK DERMATOLOJİ KLİNİKLERİ & DEPARTMANLARI

ULUSAL ÜNİVERSİTELER 

1)Abant İzzet Baysal Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı

http://www.ibuduzce-tip.edu.tr/dahilitip/dermatoloji.htm

2)Adnan Menderes Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı

http://med.adu.edu.tr/akademik/bolumler/derma/index.html

3)Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

http://www.aku.edu.tr/akademik/tip.html

4)Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı

http://www.akdeniz.edu.tr/tip/dermatoloji/dermato.htm

5)Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı

http://www.ankara.edu.tr/faculties/medicine/internal_medical/dermatology/index.html

6)Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı

http://www.atauni.edu.tr/

7) Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı

http://www.baskent.edu.tr/html/akademik/60/600/btanitim.php

8)Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı

http://www.bayar.edu.tr/akademik/fakulte

9)Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı

http://www.cumhuriyet.edu.tr/akademik/fak_tip/index.html

10)Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı

http://lokman.cu.edu.tr/dermatology/

11)Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı

http://www.dicle.edu.tr/fakulte/tip/

12)Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı

http://www.deu.edu.tr

13)Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı

http://med.ege.edu.tr/

14)Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı

http://tip.erciyes.edu.tr

15)Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı

http://www.fatihmed.edu.tr/ABD/dermatoloji/index.htm

16)Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı

http://www.firat.edu.tr/

17)Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı

http://www.med.gazi.edu.tr/akd/dahili/hep.php?sayfa=derma&konu=ana

18)Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı

http://www.gantep.edu.tr/academic/faculties/faculty-medicine/dahili-tip/index_trk.html

19)Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı

http://www.tip.hacettepe.edu.tr/

20)Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı

http://www.harran.edu.tr/tip/dahili/derma/index.htm

21)İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı

http://medicine.inonu.edu.tr/dermatoloji/index.htm

22)İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı

http://www.istanbul.edu/Detail.asp?ctg=5&Article=67

23)İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı

http://www.ctf.istanbul.edu.tr/dtbbsk.htm

24)Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı

http://www.khas.edu.tr/

25)Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi

http://www.ksu.edu.tr/turkish/indext.html

26)Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı

http://meds.ktu.edu.tr/~kturhan/webupdateturk/medicine/dahili_bilimler.htm

27)Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı

http://www.kku.edu.tr/

28)Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı

http://www.kou.edu.tr/akademik/tip/bolumler/dahilitip/dermatoloji/index.htm

29)Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

http://www.maltepe.edu.tr/akademik/fakulteler/tip/genel_bilgi.asp

30)Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı

http://www.marmara.edu.tr/tip/

31)Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı

http://tf.mersin.edu.tr/dahili.html

32)Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı

http://www.omu.edu.tr/akad/fklt/tip/amenuboldah.htm

33)Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı

http://www.ogu.edu.tr/

34)Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı

http://tipfak.pamukkale.edu.tr/dahilitipbilimleri.htm

35)Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı

http://www.selcuk.edu.tr/akademik/fakulte/fakulte.htm

36)Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı

http://w3.sdu.edu.tr/

37)Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı

http://www.trakya.edu.tr

38)Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı

http://tip.uludag.edu.tr/anabilimdallari.htm

39)Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

http://www.yeditepe.edu.tr/7tepe/

40)Yüzüncüyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı

http://campus.fortunecity.com/caldwell/249/

SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİTİM HASTANELERİ

1)Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği

http://www.sislietfal.gov.tr/

2)Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği

http://www.hasekihastanesi.gov.tr/klinik.htm

3)Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği

http://www.kilim.com.tr/numune/turkish1.html

4)Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği

http://www.anh.gov.tr/turkce/klinikler/dermatoloji/index.html

5)Ankara Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği

6)İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği

SSK EĞİTİM HASTANELERİ

1)SSK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği

http://www.ssk-ank.gov.tr/klinik.html

2)SSK Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği

3)SSK Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği

4)SSK İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği

5)SSK Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği

GATA Dermatoloji Kliniği

http://www.gata.edu.tr/dahilibilimler/deri/dermturk.htm