DÜZENLEME KURULU BAŞKANI

Doç. Dr. Celalettin R. Çelebi

BİLİM KURULU

Fatma Öztürk

Engin Şarer

Asuman Türkmenoğlu

Asiye Toker

Tuba Vural

Hasret ALTINTAŞ

Mehmet DEĞER

Tülay KAHRAMAN

Ömür UÇAR

Meral YILDIRIM

Sheyda EMAMİ

Ruşen AKMAN