SPA & WELLNESS

BAŞARI ÖDÜLLERİ

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 

 

    AMAÇ: SPA & Wellness Başarı Ödülleri, sektörde motivasyon ile tatlı bir kompetisyon ve  heyecan yaratarak gelişmesinin, farkındalığının ve hizmet kalitesinin

    yükseltilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Geleneksel olarak Ulusal SPA & Wellness kongreleri bünyesinde gerçekleştirilmektedir. Katılmak için Online Anket Formunun

    doldurularak gönderilmesi yeterlidir.

 

 1. YILIN SPA ÜRÜNÜ: Türkiye Pazarında bulunan ve SPA Ünitelerinde kullanılan vücut bakım  kozmetik ürün veya ürün serisinin üretici veya dağıtıcı (Türkiye temsilcisi / Distribütörü) vasfına sahip firmalar arasından;
  Ürünlerin etkinlik, koku, çeşitlilik, yenilik, gramaj, ambalaj, kolay taşınabilirlik, kullanım kolaylığı, teknik bilgi ve destek alma imkanı ile cruelty-free özellikleri göz önünde bulundurularak,  Online Kamuoyu Anketi ve Jüri Heyetinin nihai kararı ile verilecektir.
   
 2. YILIN SPA CİHAZI: Türkiye Pazarında bulunan ve SPA Ünitelerinde kullanılan Vücut Bakım Estetik / Kozmetik Cihazlarının üretici veya dağıtıcı (Türkiye Temsilcisi/ Distribütörü) vasfına sahip firmalar arasından;
  Cihazların etkinlik, yenilik, kullanım kolaylığı, teknik bilgi ve destek alma imkanı ile kalite özellikleri göz önünde bulundurularak, Online Kamuoyu Anketi ve Jüri Heyetinin nihai kararı ile verilecektir.
   
 3. YILIN SPA EKİPMANI: Türkiye Pazarında bulunan ve SPA Ünitelerinde kullanılan SPA Ekipmanı üretici veya dağıtıcı ( Türkiye Temsilcisi / Distribütörü) vasfına sahip markalar veya firmalar arasından;
  Ekipmanın etkinlik, yenilik, kullanım kolaylığı, teknik bilgi ve destek alma imkanı ile kalite özellikleri göz önünde bulundurularak, Online Kamuoyu Anketi ve Jüri Heyetinin nihai kararı ile verilecektir.
   
 4. YILIN SPA EĞİTİMİ veya EĞİTMENİ: Türkiye´de bulunan SPA ve Wellness konuları üzerinde Eğitim veren / yapan kişi, kurum veya kuruluşlar arasından;
  Program içeriği, uygulama alanları, fayda, süre ve kalite özellikleri göz önünde bulundurularak, Online Kamuoyu Anketi ve Jüri Heyetinin nihai kararı ile verilecektir.
   
 5. YILIN SPA TERAPİSTİ / EKİBİ: Türkiye´de bulunan SPA ünitelerinde bulunan ve uygulayıcı profesyonel konumunda bulunan kişi veya kişiler (ekip olarak) arasından;
  Kişisel hijyen, müşteri memnuniyeti, mesleki etik ve emekdarlık unsurları göz önünde bulundurularak, Online Kamuoyu Anketi ve Jüri Heyetinin nihai kararı ile verilecektir.
   
 6. YILIN SPA YAYINI: Türkiye´de bulunan Yazılı, Sanal veya Görsel Medya´da bulunan ve SPA &  WELLNESS konularında kamuoyunu ve/veya, sektörü bilgilendirmeyi amaçlayan haber, yazı, kitap, dergi vb. iletişim araçlarını kullanan kişi, kurum ve kuruluşlar arasından;
  Geniş kitlelere ulaşım, fayda, etik ve emekdarlık unsurları göz önünde bulundurularak, Online Kamuoyu Anketi ve Jüri Heyetinin nihai kararı ile verilecektir.
   
 7. YILIN SPA MİMARİSİ: Türkiye´de bulunan ruhsatlı SPA Merkezlerinden Bina Tasarımı ve Peyzaj mimari özellikleri bakımından öne çıkanlar arasından;
  Yaratıcı tasarım, Ergonomi, Ekolojik özellikler, çevre düzenlemesi, Uyum ve Estetik unsurları göz önünde bulundurularak, Online Kamuoyu Anketi ve Jüri Heyetinin nihai kararı ile verilecektir.
   
 8. YILIN SPA İÇ TASARIMI: Türkiye´de bulunan ruhsatlı SPA Merkezleri arasından;
  İç tasarım unsurlarından yüzeyler, cephe, döşeme, dekorasyon, uyum, ergonomi ve estetik göz önünde bulundurularak, Online Kamuoyu Anketi ve Jüri Heyetinin nihai kararı ile verilecektir.
   
 9. YILIN SPA PAKETİ: Türkiye´de bulunan SPA Merkezlerinde uygulanan, uygulanmakta olan SPA ve WELLNESS PAKET PROGRAMLARI arasından
  Fayda ve etkinlik, orijinalite ve tanıtım, müşteri memnuniyeti unsurları göz önünde bulundurularak, Online Kamuoyu Anketi ve Jüri Heyetinin nihai kararı ile verilecektir.
   
 10. YILIN SPA DİREKTÖRÜ: Türkiye´de bulunan SPA ve WELLNESS Merkezlerinde görev yapan YÖNETİCİ / DİREKTÖRLER arasından;
  Planlama, Örgütleme, Yön Verme, Koordinasyon, Karar verme, Motivasyon, Yenilik Yapma, Mesleki Etik ve Emekdarlık unsurları göz önünde bulundurularak, Online Kamuoyu Anketi ve Jüri Heyetinin nihai kararı ile verilecektir

 

11-12-13-14-15 Türkiye’de bulunan ruhsatlı SPA Merkezleri arasından;

 

 1. Konaklama rahatlığı

 2. Ambiyans / Dekor estetiği

 3. Vücut Bakım Ünitelerinin çeşitliliği ve etkinliği

 4. SPA Kozmetik ürünlerinin çeşitliliği ve etkinliği

 5. Mutfağının çeşitliliği ve lezzeti

 6. Diğer Bakım Ünitelerinin varlığı

 7. Egzersiz Programlarının varlığı

 8. Diğer Kolaylıkların varlığı (internet, spor vb.)

 9. Servis / Hizmet mükemmeliyeti

 

 1. YILIN SAĞLIK TURİZMİ FİRMASI/KURULUŞU: Ülkemizde bulunan sağlık turizmine yönelik kurum, kuruluş, şirket, dernek, vakıf vb. organizasyonlar ile, bu konuya katkıda bulunan kişilere, Online Kamuoyu Anketi ve Jüri Heyeti'nin nihai kararı ile verilecektir

    17-18 Ülkemizde üretilen maden suları ve ambalajlı sular arasından;

    İçim rahatlığı, tadı, kolay taşınabilirlik, ulaşılabilirlik, miktar, ürün çeşitliliği ile doğal özellikleri ve maliyet kriterleri göz önünde bulundurularak, Online Kamuoyu Anketi ve Jüri Heyetinin nihai

    kararı ile belirlenir.

   

    Değerlendirmeler sonucunda SPA Başarı Ödülleri’ne sahip olan kişi ve kurumlar, Turizm sektörü ile ilgili yayın organları (yazılı / görsel basın ve elektronik ortam) yoluyla gerek ülkemiz

    gerekse uluslararası alanda duyurulacaktır.